DE SCHREEUW VAN DRIES

Dries van Agt, Een schreeuw om recht. De tragedie van het Palestijnse volk. De Bezige Bij (2009), 368 pagina’s, met kaarten, chronologie en illustraties. Prijs: 19,90 euro. ISBN: 978 90 234 5483

 

Home
Op 10 september was ik bij de presentatie van het boek Een schreeuw om recht van Dries van Agt in Perscentrum Nieuwspoort (Den Haag) en het gebouw van Uitgeverij De Bezige Bij (Amsterdam). Hier enkele foto's

Interviews met Van Agt over zijn boek: in NRC en in Trouw
Fragment uit zijn boek: Olijfboom

Een strijd voor recht
Jarenlang nadat Dries van Agt de Haagse politiek vaarwel had gezegd, werd hij gegrepen door het zich al tientallen jaren voortslepende Israëlisch-Palestijnse conflict en vooral door het lot van de Palestijnse bevolking. Hij maakte er een uitvoerige studie van en heeft nu zijn bevindingen en overpeinzingen op papier gezet. Hij baseert zich vooral op de vele resoluties van de Verenigde Naties over het conflict, op het humanitair oorlogsrecht en op de internationale verdragen over mensenrechten. Het resultaat is een gedegen en helder boek over verleden, heden en toekomst van de regio, in het bijzonder over beleid dat indruist tegen het internationale recht en dat vrede in de weg staat. En het is vooral ook een hartstochtelijke steunbetuiging aan een volk dat het slachtoffer van de geschiedenis dreigt te worden.

De PKN
De synode van de Protestantse Kerk in Nederland besloot in de IP-nota van april 2008 dat het midden-oosten conflict beoordeeld en opgelost moet worden op basis van het internationaal recht. In zijn boek laat Dries van Agt duidelijk zien welke eigen verantwoordelijkheid de PKN hiermee op zich genomen heeft. Met name Kerkinactie probeert daaraan op verschillende manieren vorm te geven (zie bijv. de weblogs van Kathinka, Meta en Sjouke), maar helaas gebeurt al dat werk in de schaduw van een angstig behoedzaam moderamen.

Ongenuanceerd?
In enkele recensies van dit boek wordt Dries van Agt eenzijdigheid en gebrek aan nuance verweten. Ik begrijp dat wel, maar ben het er niet mee eens. Van Agt is gedreven en heeft een karakteristieke manier van spreken en schrijven, maar zijn opvattingen zijn consequent gebaseerd op het internationaal recht. Ten aanzien van dat uitgangspunt is hij inderdaad consequent en 'ongenuanceerd'. Bovendien verschaft hij veel informatie die bij de meeste Nederlanders onbekend is en door veel Nederlandse politici miskend wordt.