DownloadHome

De muur is afgebroken


Op 27 oktober 2012 presenteerden Vrienden van Sabeel Nederland en Kairos Palestina Nederland op een mini-symposium de brochure De muur is afgebroken.

Deze brochure, geschreven door ds. Henri Veldhuis, biedt een aanzet tot een theologische herbezinning op het Israëlisch-Palestijns conflict, met als uitgangspunt de overtuiging dat - om met Paulus te spreken - ‘de muur is afgebroken’ (Ef. 2:14), en dat universele liefde en gerechtigheid de basis zijn voor alle ethiek en politiek.
Dit uitgangspunt leidt in deze brochure tot de conclusie dat de mensenrechten en het internationaal recht ook voor christenen en kerken het primaire normatieve kader dienen te zijn voor hun maatschappelijke en politieke handelen.

De brochure (40 pag.) is bedoeld voor allen die zich willen verdiepen in de theologische en politieke vragen rondom het Israëlisch-Palestijns conflict. De brochure is uitermate geschikt voor het op gang brengen van het gesprek hierover in kerken, politieke partijen en andere groepen.

De auteur, ds. Henri Veldhuis, is protestants predikant te Culemborg en bestuurslid van The Rights Forum.


Bestellen:

De brochure kost € 2,- plus verzendkosten en kan besteld worden via henri.veldhuis@gmail.com

Downloads:

Brochure De muur is afgebroken (pdf)

Brochure De muur is afgebroken (pdf) met voetnoten
In deze versie vindt u de hoofdtekst met in voetnoten aanvullende argumentatie en een selectie van de gebruikte bronnen.

 

 

The Wall has been broken down


On Oktober 27th 2012 Friends of Sabeel Netherlands and Kairos Palestine Netherlands presented at a mini-symposium the brochure The Wall has been broken down.

This brochure, written by the Reverend Henri Veldhuis (Culemborg, the Netherlands), offers an impuls to rethink theologically and politically the Middle East conflict, based on the conviction that - speaking with Paul - 'the wall has been broken down' (Ef. 2.14), and that universal love and justice are the basic principle of all ethics and all politics.
This principle leads us in this brochure to the conclusion that human rights and international law should also serve for Christians and all churches as the primary, normative framework for their political actions.

The brochure (40 pp.) is aimed at all who want to reflect on the theological and political questions concerning the Israeli-Palestinian conflict. The brochure is perfect to initiate dialogue about this subject in churches, political parties and other circles.

The author, Reverend Heneri Veldhuis, is a protestant minister in Culemborg (the Netherlands) and boardmember of The Rights Forum

The English translation of this brochure is published on the occasion of the farewell of Meta Floor as staff member of Sabeel Jerusalem. Meta Floor, who has worked there since 2007 on behalf of the Protestant Church of the Netherlands, has contributed much to the awareness in the Netherlands - especially among Dutch Christians - of the difficult situation, the hope and resilience of the Palestinian people. We owe the publication of this brochure to a large extent to the continuing influence in the Netherlands of Meta’s inspiring work.

Download:

Brochure The Wall has been broken down

Download