Hier: Foto's van de conferentie

‘Ons huis staat in brand!’

Conferentie
over urgentie en theologie
om Palestina, Israël en de
Protestantse Kerk in Nederland

30 oktober 2009, van 10.00 tot 17.00 uur,
Protestants Landelijk Dienstencentrum, Utrecht

Vrienden van Sabeel Nederland organiseert in samenwerking met Kerk in Actie en de samenwerkende vredes- en ontwikkelingsorganisaties IKV Pax Christi, ICCO en Cordaid een conferentie rondom het thema ‘Ons huis staat in brand!’ Over urgentie en theologie om Palestina, Israël en de Protestantse Kerk in Nederland. Ook Meta Floor zal eraan deelnemen.

Al jaren bezint de PKN zich over haar Israëltheologie en haar houding ten opzichte van het Israëlisch-Palestijns conflict. Die discussie vinden we terug in de IP-nota die in april 2008 werd vastgesteld door de synode van de PKN. In de IP-nota staat dat de Amman Call (van de Wereldraad van Kerken) voor de Protestantse Kerk in Nederland de basis is voor het gesprek met kerken en christenen in het Midden Oosten, ook over de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.

In de Amman Call klinkt de urgentie van krachtige verbondenheid met christenen in Israël en Palestina helder door: ‘De Palestijnse christenen van Gaza, Jeruzalem en Nazareth roepen tot hun broeders en zusters in Christus: Genoeg is genoeg. Geen woorden meer, zonder daden. Het is tijd voor actie.’ Om te spreken met de woorden van Palestijns theoloog Yohanna Katanacho: ‘Ons huis staat in brand!’

De oproep van de Palestijnse christenen wil Vrienden van Sabeel Nederland opnieuw nadrukkelijk onder de aandacht brengen. We mogen niet langer over theologische brandpreventie praten terwijl ondertussen het huis van de Palestijnen afbrandt!

Vrienden van Sabeel Nederland nodigt van harte uit om deel te nemen aan deze conferentie. U kunt de uitnodiging ook doorsturen aan anderen, waarvan u vermoedt dat ze in de bijeenkomst geïnteresseerd zullen zijn.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze conferentie. Wel zouden wij graag van te voren uw deelname willen registeren in verband met de catering. Graag een bericht naar Jan Willem Stam via stam@ikvpaxchristi.nl.

Allen hartelijk welkom!

Het bestuur van de Vrienden van Sabeel Nederland

Home


Programma

30 oktober 2009,
Prot. Landelijk Dienstencentrum
Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht

Het programma van de dag ziet er als volgt uit:

10.00 uur
Inloop en koffie

10.30 uur
Welkom door ds. Jan den Hertog (voorzitter Vrienden van Sabeel Nederland)

10.45 uur
Lezing door prof. Yohanna Katanacho (Palestijns theoloog, verbonden aan het Bethlehem Bible College en het Galilee Bible College)


11.30 uur
Reactie door dr. André Drost, voorzitter van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël. Hij promoveerde op een theologisch onderzoek naar de verhouding tussen God en Israël bij Miskotte, Van Ruler en Berkhof.


12.00 uur
Reactie dr. Henri Veldhuis (was als lid van de Generale Synode betrokken bij de discussie in de PKN over het Israëlisch-Palestijns conflict)

12.30 uur: Lunch (inbegrepen)

13.30 uur: Drie workshops met de inleiders: Katanacho, Drost en Veldhuis, a.d.h.v twee stellingen.

14.30 uur: Theepauze

14.45 uur: Plenair gesprek

15:45 uur: Vesper

16:00 uur: Hapje en drankje


Dagvoorzitter is de heer Jan van der Kolk.