In onze samenleving wordt de rol van geloof en kerk steeds kleiner. Daarmee neemt ook de kennis van de bijbel en van de christelijke traditie af. Het is daarom belangrijk de inhoud van het geloof zo begrijpelijk mogelijk uit te (blijven) leggen. In dit boek doet de auteur dat in korte hoofdstukken. Hij zoekt daarbij aansluiting bij zowel de protestantse als rooms-katholieke traditie, en houdt ook rekening met nieuwe wetenschappelijke inzichten. Duidelijk wordt dat geloof en kerk nog volop actueel zijn.

Dit boek is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof. Onderwerpen als God, Drie-eenheid, Jezus, het kwaad, kruis, de opstanding, vergeving, vrijheid, gebed, kerk, Israël, man en vrouw, seksualiteit zijn maar een greep uit wat de auteur behandelt.

Dr. Henri Veldhuis is predikant van de hervormde gemeente (PKN) te Culemborg

 

Home

Recensies

 

 

Inhoud

 -   Vooraf
 -   Inleiding
 1. God
 2. Geloof
 3. Openbaring
 4. Bijbel
 5. Drieëenheid
 6. Schepping
 7. Mens
 8. Vrijheid
 9. Schepping en lijden
10. Engelen
11. Zonde
12. Satan
13. Uitverkiezing
14. Israël
15. Verbond
16. Gebod
17. Profeet
18. Koning
19. Priester
20. Offer
21. Jezus
22. Zoon van God
23. Koninkrijk van God
24. Gelijkenis
25. Wonder
26. Kruis

 

 

 

 

27. Opstanding
28. Verzoening
29. Straf
30. Hemelvaart
31. Heilige Geest
32. Paulus
33. Kerk
34. Twee Testamenten
35. Kerk en Israël
36. Bekering
37. Vergeving
38. Gebed
39. Liturgie
40. Preek
41. Doop
42. Avondmaal
43. De naaste
44. Ambt
45. Man en vrouw
46. Huwelijk en       homoseksualiteit
47. Seksualiteit
48. Na de dood
49. Laatste oordeel
50. Traditie
51. Zending
52. Andere godsdiensten
 -    Register van personen       en zaken