Recensie in Confessioneel - 27 september 2005

Kijk op geloof. Christelijk geloof uitgelegd

Dit boek is een poging om de hoofdpunten van het christelijk geloof zo helder en eenvoudig mogelijk uit te leggen. (...) Zeker als predikant merk je, dat de rol van geloof en kerk in onze samenleving in een hoog tempo steeds kleiner wordt. Daardoor wordt ook de kennis van bijbel en christelijke traditie steeds minder. Zelfs christenen weten nog maar weinig van de bijbel en de eigen traditie.
Des te belangrijker is het, dat dominees, priesters en andere theologen zoveel mogelijk hun best doen om in begrijpelijke taal de inhoud van het geloof uit te leggen. (...) Veel christenen zoeken naar uitleg van bijbel en traditie die hen helpt bij het vinden van nieuw geloofsvertrouwen. Ik hoop dat dit boek een goed hulpmiddel zal zijn op die zoektocht van het geloof. Het is geschreven vanuit het vertrouwen, dat God, geloof en kerk ook ‘van deze tijd’ zijn.

Met deze woorden legt de auteur, ds. Henri Veldhuis uit Culemborg, zijn kaarten op tafel. Een heldere doelstelling. Een doelstelling ook die ik van harte onderschrijf Tijdens doop- en huwelijksgesprekken merk ik dat mijn eigen generatie (dertigers) in veel gevallen minder kennis heeft van de bijbel en de christelijke traditie dan de generatie van hun ouders. Veel ouders tobben met de geloofsopvoeding van hun kind(eren): ‘Als ik het zelf al niet weet, als de bijbel voor mijzelf al zo’n ontoegankelijk boek is, hoe meet ik het dan overdragen aan mijn kinderen?’ Het is belangrijk het geloof te verwoorden, luisterend naar de eeuwenoude traditie en naar de vragen van het leven hier-en-nu.
Op de voorkant van het boek staat een modern, hoog kantoorgebouw. Aan het gebouw is een kruis bevestigd, geel oplichtend. Alle ramen erachter zijn donker, op één na. Uit dat raam schijnt een licht, geel, net a!s het kruis. Is er een verbinding mogelijk tussen het moderne !even en het kruis? Is de poging van Henri Veldhuis geslaagd? 1k denk het wel. In 52 (toeval?) korte hoofdstukken passeren belangrijke geloofswoorden de revue (o.a. God, Drie-eenheid, Zonde, Offer, Opstanding, Bekering, Huwelijk en homoseksualiteit, Andere godsdiensten). Op iedere bladzijde merk je dat de auteur zoekt naar een verbinding tussen de bijbel en de traditie en de moderne mens. Hij is geëngageerd en durft daarbij ook keuzes te maken. Misschien dat mensen die allergisch zijn voor het woord ‘traditie’ door dit boek geholpen worden anders naar de traditie te kijken. Niet a!s een starre en statische leer. Maar als een levende stroom van eeuwen die ons helpt in onze tijd woorden te vinden voor dat wat voorafgaat aan de leer: de relatie van liefde die God zoekt met mensen van vlees en bloed. ‘Liefde is de oerervaring van het ge!oof. Het christelijk geloof is ontstaan toen Jezus’ volgelingen na zijn dood en opstanding diep geraakt werden door Gods onverwoestbare liefde, liefde die op een bijzondere manier zichtbaar geworden was in het leven van Jezus, en die zelfs sterker bleek te zijn dan de dood.’ (p. 18)

W. van Iperen. N.a.v. Henri Veldhuis, Kijk op geloof Christelijk geloof uitgelegd, Boekencentrum 2005.