Recensie in De Kerk Roept
      (kerkblad van Hervormde gemeenten uit Classis Tiel en Kring Tuil) - 23
augustus 2005