Recensie in Voetius
      (Kerkblad van de PKN-gemeenten in de Classis Heusden) - 14 juli 2005